SAYA SUKA BLOG INI

Jana Pendapata Anda

INFO TERKINI

Saturday, April 16, 2011

PEMBANTU MAKMAL

SENARAI TUGAS PEMBANTU  MAKMAL

A.                PENGURUSAN MAKMAL

TAJUK
C26
C22
C17
i. Carta organisasi
Memastikan carta organisasi Jabatan Sains Sekolah dalam makmal dipamerkan.
Membuat carta Organisasi Jabatan Sains Sekolah dan mempamerkan dalam makmal.
Membantu membuat Carta Organisasi Jabatan Sains Sekolah dan Mempamerkan dalam makmal.
ii. Tugas
Mengetahui peranan dan tugas guru kanan,ketua panitia,guru sains, pembantu makmal      dan PAR makmal.

Merancang agihan tugas dan memantau pelaksanaannya bagi setiap pembantu makmal dan PAR makmal:
a)Tugas harian
b)Tugas cuti persekolahan.
Mengetahui peranan dan tugas guru kanak sains, ketua panitia, guru sains, pembantu makmal dan PAR makmal.

Melaksanakan tugas yang telah diagihkan.
Mengetahui peranan dan tugas guru kanan sains,, ketua panitia,guru sains, pembantu makmal dan PAR makmal

Melaksanakan tugas yang telah diagihkan.


iii. Penyelenggaraan
Merancang dan memantau penyelenggaraan bilik makmal secara berkala:
*pengudaraan
*Susun atur perabut.
*Sistem saluran gas berpusat
*Sistem pendawaian elektrik.
*Sinki, paip air longkang
*penjagaan perabut makmal
*Peralatan dan bahan dalam makmal.
Melaksanakan tugas penyelenggaraan makmal seperti yang telah ditetapkan:
*pengudaraan
*Susun atur perabut.
*Sistem saluran gas berpusat
*Sistem pendawaian elektrik.
*Sinki,Paip air longkang
*penjagaan perabut makmal
*Peralatan dan bahan dalam makmal.
Melaksanakan tugas penyelenggaraan makmal seperti yang  telah ditetapkan
*pengudaraan
*Susun atur perabut.
*Sistem saluran gas yang berpusat.
*Sistem pendawaian elektrik.
Sinki,Paip air longkang
*penjagaan perabut makmal
*Peralatan dan bahan dalam makmal.
iv. Pemeriksaan
Memastikan laporan pemeriksaan bilik makmal (senarai semak) dijalankan
Membuat laporan pemeriksaan bilik makmal (senarai semak)
Membantu membuat laporan pemeriksaan (senarai semak)
v. Pelabelan
Memastikan label-label peralatan,bahan dengan tepet dan lain-lain dipamerkan dalam makmal.
Membuat label-label peralatan, bahan dan lain-lain dengan tepat dan mempamerkan dalam makmal,
Membantu membuat label-label peralatan, bahan dan lain-lain dengan tepat dan mempamerkan dalam makmal.
vi. Penyimpanan
Memastikan bahan kimia,peralatan dan radas disimpan dengan betul,
Menyimpan bahan kimia, peralatan dan radas dengan betul.
Membantu menyimpan bahan kimia, peralatan dan radas dengan betul.
vii. Pentadbiran
1.Memastikan bilangan pembantu makmal dan pembantu am rendah mencukupi mengikut norma yang ditetapkan
Mematuhi peraturan berpakaian dan waktu bekerja.
Mematuhi peraturan berpakaian dan waktu bekerja.

B.                 PENGURUSAN MAKMAL
C.                 PENGURUSAN STOK

TAJUK
C26
C22
C17
i. Tatacara perolehan
Merancang,mengurus dan membuat dan membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui:
*Kontrak pusat
*bukan kontrak pusat
*pembelian terus
*pembelian sebut harga
*pembelian wang panjar runcit.
Membantu membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui:
*kontrak pusat
*bukan kontrak pusat
*pembelian terus
*pembelian sebut harga
*pembelian wang panjar runcit.
Membantu membuat pesanan bahan-bahan dan radas melalui:
*kontrak pusat
*bukan kontrak pusat
*pembelian terus.
*pembelian sebutharga
pembelian wang panjar runcit.
ii. Merekod
Merekod maklumat harta modal dan inventori direkodkan:
*Kew 312,312A
*kew313
*Kew314
*Kew315
*kaedah pendaftaran dalam Kew 312,Kew312A,Kew313,Kew314 dan Kew 315
Merekod maklumat harta modal dan inventori:
*Kew312,312A
*Kew313
*Kew 314
*Kew 315
*Kaedah pendaftaran dalam Kew312,Kew 312A,Kew313,Kew314 dan Kew315
Membantu merekod maklumat harta modal dan inventori:
*kew312,312A
*kew313
*kew314
*kew315
*kaedah pendaftaran dalam Kew 312,kew312A,kew313,Kew314 dan Kew315.
iii. Pemeriksaan stok
Merancang dan memantau pemeriksaan stok secara berkala:
*pemeriksaan stok
*pengiraan stok
Membuat pemeriksaan stok secara berkala seperti yang diarahkan:
Pemeriksaan stok
Pengiraan stok
Membantu membuat pemeriksaan stok secara berkala seperti yang diarahkan:
*pemeriksaan stok
*pengiraan stok.
iv. Verifikasi stok
Mencadangkan  kepada pengetua tentang pemverifikasi stok:
*verfikasi stok
*pemeriksaan mengejut
Membuat pemverifikasian stok seperti yang diarahkan:
*verifikasi stok
*pemeriksaan mengejut
Membantu membuat pemverifikasian stok seperti yang diarahkan:
*verifikasi stok
*pemeriksaan mengejut
v. Hapuskira dan pelupusan
Mengurus dan membantu hapus kir dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia.


Memastikan bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah kew 314
Membantu hapus kira dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia


Merekod bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah Kew 314
Membantu membuat hapus kira dan pelupusan harta modal,inventori dan bahan kimia.


Membantu merekod  bahan-bahan yang rosak atau pecah dalam buku rekod peralatan yang pecah dibawah Kew314.


D.                KESELAMATAN MAKMAL
1.      Keselamatan dalam makmal
TAJUK
C26
C22
C17
1. Perkara-perkara yang menyebabkan kemalangan
1. Memastikan pengetahuan ada pada Pembantu Makmal dengan menyediakan senarai semak.
1. Men yediakan bahan-bahan rujukan untuk mendapatkan pengetahuan ini.
1. Men yenaraikan perkara-perkara yang menyebabkan kemalangan dalam bentuk carta.
2. Simbol-simbol, tanda, label-label dan peraturan makmal.
1. Memastikan symbol-simbol, tanda, label-label dan peraturan makmal yang tepat dan lengkap di dalam makmal dalam masa yang ditetapkan.
1. Menyediakan bahan-bahan untuk membuat symbol-simbol, tanda.label-label dan peraturan makmal di makmal.
2. Menentukan jangkamasa tugasan disiapkan.
1. Membantu membuat bahan-bahan untuk membuat symbol-simbol, tanda.label-label dan peraturan makmal di makmal.
2. Mengedarkan peraturan makmal kepada pelajar untuk untuk ditampal di dalam buku amali.
3. Latihan kebakaran, pelan kebakaran dan Alat Pemadam Api.
1. Merancang latihan dan pelan kebakaran bersama JK Keselamatan Sekolah.
2. Memberi taklimat peranan  Pembantu Makmal semasa sessi Latihan Kebakaran.
1. Memastikan latihan kebakaran dilaksanakan mengikut takwim sekolah.
2. Menyediakan bahan-bahan untuk membuat pelan kebakaran.
3. Memastikan pelan kebakaran dipamerkan di dalam makmal.
1. Membantu membuat dan mempamerkan pelan kebakaran dalam makmal.
2. Mengetahui peranan semasa latihan kebakaran.
4. Langkah dan Prosedur Keselamatan.
1. Merancang penyelenggaraan berkala peralatan pemadam api
2. Merancang latihan berkala dengan penggunaan peralatan pemadam api.
1. Memastikan alat pemadam api dalam keadaan berfungsi.
2. Melaksanakan penyelenggaraan alat pemadam api yang berkala.
3. Memastikan latihan penggunaan pemadam api dilaksanakan.
1. Melaksanakan semakan berkala alat pemadam api dalam keadaan berfungsi.
2. Menghadiri latihan penggunaan alat pemadam api.
5. Baldi-baldi Pasir dan selimut api.
1. Merancang penyediaan baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal
1. Memastikan ada baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal.
1. Menyediakan baldi pasir dan selimut api di kawasan makmal.
6. Penyelenggaraan  Kebuk Wasap
1. Merancang berkala penyelenggaraan kebuk wasap.
1. Memastikan penyelenggaraan berkala kebuk wasap dilakukan.
1. Melaksanakan penyelenggaraan berkala kebuk wasap.

2.      Pertolongan cemas
TAJUK
C26
C22
C17
1. Ubatan / Bahan dalam kotak peretolongan cemas
1. Menyediakan senarai bahan yang perlu ada dalam kotak pertolongan kecemasan.
2. Memantau kelengkapan bahan dalam kotak pertolongan kecemasan dari semasa ke semasa.
1. Memastikan pembelian bahan yang disenaraikan untuk kotak pertolongan kecemasan.
1. Melengkapkan kotak pertolongan kecemasan mengikut senarai yang disediakan.
2. Pengetahuan Asas Pewrtolongan Kecemasan.
1. Merancang Latihan Dalaman bersama Guru  Kanan Sains untuk memberi input kepada Pembantu Makmal.
2. Memberi latihan kepada Pembangtu Makmal.
1. M enyediakan prasarana dan keperluan untuk latihan dalaman.
2. Menyenarai semak secara berterusan untuk memastikan pembantu makmal baru mendapat pengetahuan asas.
1. Menghadiri semua latihan dalaman. ( wajib )

3.      Mengurus bahan-bahan yang berbahaya
TAJUK
C26
C22
C17
1. Pengendalian tumpahan bahan kimia.
1. Memastikan tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia didokumentasikan sebagai rujukan.
2. Memantau tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia di patuhi.
1. Menyediakan carta-alir tatacara pengendalian tumpahan bahan kimia.
1. Mematuhi tatacara pengendalian bahan kimia.
1. Pengendalian Bahan-bahan Kimia yang merbahaya.
1. Memastikan tatacara pengendalian bahan kimia yang berbahaya didokumentasikan sebagai rujukan.
2. Memantau tatacara pengendalian bahan kimia yang berbahaya dipatuhi.
1. Menyenaraikan  peralatan yang berbahaya.
2. Menyediakan carta carta alir tatacara pengendalian peralatan yang berbahaya

1.mempamerkan senarai peralatan yang berbahaya di makmal
2. Mematuhi tatacara peralatan yang berbahaya.

E.                 LAIN-LAIN TUGASC26
C2
C17
1. Mengurus Taman Sains
1.Merancang pelan aktiviti membuat taman sains
2.Menyediakan kertas kerja
-menyediakan agihan tugas penyelenggaraan taman sains
1.Menyediakan keperluan melaksanakan aktiviti
Melaksanakan agihan tugas yang telah diperuntukan.
2. Keceriaan
1. Merancang aktiviti keceriaan makmal.
2. Menyediakan anggaran perbelanjaan.
1. Menyediakan keprluan untuk melaksanakan aktiviti
1. Melaksanakan agihan tugas yang telah diperuntukan.
3. Kemahiaran Kerja Paip / Kayu.
1. Merancang latihan kemahiran kerja paip kepada pembantu makmal.
1. Memastikan latihan kemahiran kerja paip dilaksanakan.
1. Menghadiri latihan dan seterusnya menggunakan kemahiran kerja di dalam urusan makmal.No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails